11. 8. 2013

Insta fun #5

Dneska se s Vámi podělím o mé krásné sobotní odpoledne, které mně připravil "pan Božský" :)))
Vyjeli jsme si do města kolem páté hodiny a první cesta směřovala do Manga...Ptáte se proč??? 
Určitě si pamatujete na můj Insta Fun #3, kde jsem postovala tři kožené bundy z nové kolekce Manga, které bych si přála mít do své "sbírky"...a protože jsem poslední tři dny nemluvila o ničem jiném, neměl "pan Božský" jinou možnost, než mě tam vzít a jednu mi koupit. Vybrala jsem si tu červenou:)
Potom jsme šli na večeři do Cafe~Cafe, kde jsem si dala svá oblíbená jídla (Grilované lilky a Zapečený kozí sýr). Poté následoval jak jinak než dezert - zmrzlina v Angelato...Dezert přece nesmí chybět
po dobré večeři!:) 
A vše jsem zakončila výbornou kávou...
A jak jste prožili Vy pátek či sobotu?...těším se na Vaše komentáře:)

Today, I share with you my beautiful Saturday afternoon that "Mr. Big" prepared for me:)))
We went to the downtown at 5 p.m. and the first way leaded up to Mango store....Why???
I'm sure you remember my Insta Fun #3, where I posted three leather jackets from the new collection of Mango that I wish to have in my "collection"...and because I was talking just about it last three days, "Mr. Big" didn't have an another choice than to take me there and buy me one. I chose the red one:)
Then we went for dinner to Cafe~Cafe restaurant, where I chose my favorite meals (grilled eggplant and baked goat cheese). Then followed nothing else than a dessert - ice cream in Angelato...
Dessert  can't miss after a good dinner!:)
And at the end I finished the day with excellent coffee...
And what about you? How was your Friday or Saturday?...I look forward to your comments:)

Žádné komentáře:

Okomentovat