27. 1. 2014

Hairdressing Award Vienna 2013

Dneska se s Vámi podělím o backstagové fotky z focení pro hair stylistku Christine Wegscheider. 
Fotilo se v nádherné lokaci, kousek za Vídní. A finální fotky se použijí na soutěž "Hairdressing Award Vienna 2013" - tedy soutěž o nejlepší účes pro rok 2013.
I když byla celkem zima a já fotila téměř nahá, moc jsem si tento den užila díky super týmu a jejich profesionalitě. Ale blíže už Vám popíšu u konkrétních fotek:)

I share with you some photos from the backstage of photo shooting for hair stylist Christine Wegscheider. It was photographed in a beautiful location, just outside of Vienna. A final photos are used for a competition "Hairdressing Award Vienna 2013" - a competition of the best hairstyle for 2013.
Although it was quite cold and I was photographed almost naked, I really enjoyed this day thanks to super nice team and their professionalism. But I will describe you more with the particular photos:)


Tady jsem ještě ve vlaku na cestě do Vídně. Sice bylo teprve 5h ráno. Ale zatím jsem byla v pohodě a v teple... a hlavně v mém zimním kabátu:)

Here, I am still on the train on a way to Vienna. Although it was only 5 a.m. But I was fine and warm so far .. and mainly in my winter coat:)Přijeli jsme na tuto krásnou lokaci, bylo to jak z pohádky! Bohužel jsem neměla čas, abych vyfotila víc...


We arrived at this beautiful location, it was like a fairy tale! But unfortunately I didn't have time to take more photos...

                               

Jako první mně kadeřnice natočila vlasy na natáčky. A pak už se šlo na body painting, který trval asi hodinu a půl. Abych pravdu řekla, tak právě z body paintingu jsem měla trochu strach, nedovedla jsem si představit, jak to bude vypadat. A musím říct, že bylo super pozorovat vižážistku, jak vytváří 
přímo na mém těle umělecké dílo.
A víte, co je zajímavé?
Když byl body painting hotový, cítila jsem se jako kdybych byla opravdu oblečená. 

We started with my hair, the hair stylist put on my hair curlers. And then they started to make me body painting, which took about an hour and a half. To be honest, I was a little bit worried about the body painting, cause I couldn't imagine how it will look like. And I have to say that it was fascinating to see the makeup artist to create a work of art on my body. And do you know what is interesting? 
When the body painting was done, I felt like I was really dressed.

Pauza na cigárko:)
Pause for a cigarette:)

Potom následoval účes - první mně kadeřnice připevnila na hlavu dvě konstrukce a postupně na ně začala aranžovat růže, a nakonec mi do konstrukce včesala i vlasy. Celou tu dobu jsem se neviděla v zrcadle, a tak jsem neměla vůbec tušení, co mně tam vytváří. Jen jsem cítila, že mám na hlavě asi dvoukilovou konstrukci, která je každým přidáním růžičky těžší a těžší... a to fakt nebylo příjemné! 
Ale potom co jsem uviděla, že kadeřnice vytvořila něco neuvěřitelného, zapomněla jsem na jakoukoliv bolest!:)

Then followed a hairstyle - first, the hair stylist fixed two frames on my head and after that she began to arrange the roses on them, and then she combed my hair into the frames. I haven't seen myself in a mirror for all that time, so I had no idea what she created there.I jus felt that I have on my head about two kilos frame which is heavier and heavier with each addition of flowers... and this wasn't really nice feeling! But then I saw that the hair stylist has created something incredible so I forgot about any pain!:)

Tady jsou fotky účesu a myslím, že sami uvidíte, že je to něco neuvěřitelného...

Here are the photos of hairstyle and I think you see that this is something incredible...A tady už jsou fotky ze samotného focení.

And here are the photos of the actual shooting.Finální fotografie, které poputují na soutěž Hairdressing Award Vienna 2013.

The final photos that will go to competition Hairdressing Award Vienna 2013.6 komentářů: